معاونت سیاسی ، انتظامی

 

 

احسان بهرامی نژاد
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان ری
 

هوشنگ اکبری
رئیس اداره سیاسی امنیتی و اجتماعی

 

" شرح وظایف حوزه معاونت سیاسی وانتظامی"
                 

       شرح وظایف مسئول دفتر معاون واحد سیاسی و انتظامی :
 
۱- هماهنگی و دیدارهای ارباب رجوعان در حوزه معاون سیاسی انتظامی فرمانداری .
۲ - ارجاع نامه های معاونت سیاسی انتظامی .
۳ - تنظیم نامه های وارده در حوزه های معاونت سیاسی انتظامی .
۴ - پیگیری امور ارباب رجوعان ارجاعی از سوی معاونت سیاسی انتظامی  .
۵ - تنظیم برقراری ارتباط تلفنی به معاونت سیاسی انتظامی .
۶ - پاسخ به مکالمات تلفنی   .
۷ - دریافت پیامهای واصله مهم روزانه ارباب رجوع ها و ارائه آن به معاونت سیاسی انتظامی
۸ -  پیگیری نامه های ارجائی به همکاران از سوی معاونت سیاسی انتظامی.
۹ - انجام فاکس ها ارسالی به ادارات از سوی معاونت سیاسی انتظامی.
۱۰ - مهیا نمودن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات تشکیل شده برای معاونت سیاسی انتظامی  .
۱۱- پیگیری برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش و پیگیری اجرای مصوبات
۱۲- تعامل با سازمانهای محلی ، مردم نهاد ، احزاب ، رسانه ها و مطبوعات
۱۳- برگزاری کارگاه های آموزشی برای کلیه سمن های شهرستان
۱۴- بازرسی و نظارت بر عملکرد مراکز و تشکلها و انجمن های فرهنگی و هنری شهرستان و ارسال گزارش به استانداری
۱۵- برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی طبق جدول زمانبندی پیش بینی شده و پیگیری اجرای مصوبات
۱۶-  برگزاری جلسه کتابخانه های عمومی طبق جدول زمانبندی پیش بینی شده و پیگیری اجرای مصوبات
۱۷ - تهیه شناسنامه برای تشکلهای غیر دولتی
۱۸ - برگزاری جلسه جهت ساماندهی کتابخانه های سطح شهر و مستقر در ادارات و سطح مدارس شهرستان جهت بالابردن سطح آگاهی و علمی
۱۹-  برگزاری جلسه با اداره آموزش و پرورش شهرستان جهت برگزاری کلاس های آموزشی و آزمونهای علمی برای دانش آموزان در سطح تحصیلی متوسط و آمادگی جهت صعود به فرازهای بالاتر در منطقه
۲۰-  برگزاری جلسه و همایش برای تشکلهای غیر دولتی فعال درآمدزا و استفاده بهینه و ترغیب آنان جهت فعالیت در حوزه پروژه های شهرستانی بمنظور آبادانی شهرستان .
۲۱-  اطلاع رسانی ، برگزاری جلسه توجیهی  و ترغیب  دانش آموزان و داوطلبین عضو جمعیت هلال احمر جهت تشکیل سازمان مردم نهاد در زمینه مدیریت بحران  شهرستان با توجه به شرایط خاص ( آب و هوایی و جغرافیایی ) منطقه
 
شرح وظايف دفتر امنيتی انتظامی و دبیر خانه  شورای تامین و کارشناس پدافند غیر عامل و اتباع خارجی :
 
۱ - تشکيل منظم جلسات شورای تامين هر دو هفته يکبار و ۱۴کميسيون فرعی شامل پيشگيری از سرقت ،فرق و مذاهب دينی ،سلاح و مهمات غير مجاز و ......
۲- جمع آوری اخبار و اطلاعات شهرستان و بخشهای تابعه جهت انعکاس به استانداری و طرح در جلست شورای تامين شهرستان
۳- پيگيری و نظارت بر امور اتباع و مهاجرين خارجی و فرق و مذاهب دينی
۴- تهيه طرح های حفاظتی امنيتی در شرايط عادی و غير عادی
۵- پيگيری و نظارت بر امور احزاب داخلی و خارجی
 
شرح وظايف   واحد امور اجتماعی :
 
۱-   هماهنگی جهت برگزاری  جلسات باخيرين با هدف جذب همكاري و مشاركت مردمي.
۲ -  پیگیری درتأسیس مرکز مشاوره و اشتغال جوانان .
۳-   پیگیری در جهت کاهش میزان متکدیان ،کودکان خیابانی و زنان ویژه در شهرستان .
۴-    پیگیری در راستای مهار بیماریهای اپیدمیک (واگیردار)نظیر وبا و آنفو لانزا در شهرستان .
۵ -   پیگیری در برگزاری جلسات ستاد احیاءامر به معروف و نهی از منکر.
۶ -   پیگیری در برگزاری جلسات ستادساماندهی امور جوانان و اوقات فراغت.
۷ -   پیگیری برگزاری جلسات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی.
۸ -    پیگیری برگزاری جلسات ستاد باز سازی عتبات عالیات.
۹ -    پیگیری در برگزاری جلسات شورای هماهنگی اقامه نماز.
۱۰ -   پیگیری در برگزاری جلسات شورای هماهنگی مراکز قرآنی.
۱۱ -   پیگیری در برگزاری جلسات شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی.
۱۲ -   پیگیری در راستای راه اندازی ساختمان پزشکی قانونی و استقرار پزشک دائمی و تعیین ساختمان ،نیرو.........
۱۳ -    پیگیری در جهت ساماندهی کشتارگاه دام سنتی شهرستان.
۱۴ -    پیگیری در برگزاری جلسات  کارگروه پسماند به منظور احداث تصفیه خانه فاضلاب فیروزکوه.
۱۵ -    پیگیری تامین آب شرب سالم و بازسازی منابع آب شرب روستایی وشبکه های فرسوده.
۱۶ -    پیگیری ساماندهی کلریناسیون آب شرب روستاها.
۱۷ -    پیگیری تخصیص نیروی متخصص.
۱۸ -    پیگیری تخصیص دستگاههای تشخیصی (ام آرآی و سی تی اسکن )و تجهیزات بیمارستان .
۱۹ -    پیگیری در استقراراداره امور مساجد  در شهرستان.
 
شرح وظایف   واحد سیاسی و  انتخابات :
۱ - تنظیم شناسنامه امنیتی برای شهرستان
۲ - شناسایی مشکلات امنیتی ومعضلات اجتماعی وطرح آن در شورای تامین
۳ - پیگیری دریافت گزارش روزانه با محوریت سیاسی واجتماعی وارسال آن به استانداری تهران
۴ - آمادگی لازم برای برقراری امنیت در زمان انتخابات برای شعب اخذ رای
۵ - پیگیری امور اتباع بیگانه وبرگزاری جلسات مربوط به امور اتباع ومهاجرین خارجی شهرستان
۶ - تشکیل ستاد انتخابات وتهیه امکانات وتجهیزات مورد نیاز واعلام به موقع آن به ستاد انتخابات استان
۷ - شناسایی کلیه نیروها جهت استفاده در برگزاری انتخابات هیئت اجرایی واعضاء شعب
۸ - تهیه وتامین امکانات مورد نیاز جهت اعضاء هیئت اجرایی واعضاء شعب
۹- هماهنگ نمودن کلیه ادارات ودستگاههای اجرایی شهرستان به منظور در اختیار قراردادن امکانات مورد نیاز برگزاری انتخابات
۱۰ - برررسی کمبودها ونارساییهای شعب اخذ رای و رفع موانع موجود
۱۱ - پیش بینی افزایش شعب در صورت لزوم
۱۲ - پیش بینی امکانات مورد نیاز در روز اخذ رای
۱۳ - چاپ وتکثیر اطلاعیه ها و..... مربوط به انتخابات و قرار دادن در اختیار بخشداران ودر صورت لزوم شعبات اخذ رای
۱۴- هماهنگی با شهرداران جهت پیش بینی وایجاد اماکن ویژه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی
۱۵ - تشکیل جلسات توجیهی برای اعضاء شعب ونمایندگان فرماندار
۱۶ - اعلام بموقع نتایج انتخاباتی به ستاد انتخابات استان
          شرح وظایف کارشناس سیاسی :
 
۱)هماهنگی بابت تشکیل جلسه حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و تدوین و ارسال صورتجلسه
۲)هماهنگی بابت تشکیل جلسه کمیسیون دانشجویی و تدوین و ارسال صورتجلسه
۳)ساماندهی احزاب و هماهنگی بابت تشکیل دفتر نمایندگی در سطح شهرستان
۴)تشکیل شناسنامه مدون برای احزاب
۵)انجام امور مربوط به شوراها و بخشداریها
۶)ساماندهی نشریات
۷)هماهنگی جلسات مربوط به یادوراه شهدا
۸)هماهنگی بابت تشکیل جلسه مناسبتهای مختلف و تدوین و ارسال صورتجلسه
۹)تدوین برنامه شهرستانی مربوط به مناسبتهای مختلف
۱۰)هماهنگی بابت اجرای مراسم ها
۱۱)ارسال گزارش عملکرد در خصوص مناسبتها به استان