En
آمار سایت > آمار سایت

بخشدارانفاطمه فکوریان قهوه چی
بخشدار مرکزی شهرستان ری


مهدی مجیدی
بخشدار کهریزک

فیض الله امامی
بخشدار فشافویه

سید ناصر موسوی
مسئول هماهنگی امور بخشداری خاوران

علیرضا صادقی
بخشدار قلعه نو