شنبه 25 آذر 1396_ 28 ربيع الأول 1439 _ 16 دسامبر 2017
  معاونت سیاسی و انتظامی
هادی تمهیدی
معاون سیاسی و انتظامی


حمید رضا آرمانمهر
رئیس اداره سیاسی


غلامرضا محمدی
رئیس اداره اجتماعی