حوزه فرماندار


******
 

قنبر کلهرودی
مشاور فرماندار و سرپرست حراست


معصومه علیدخت
مشاور فرماندار و رئیس اداره بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
جواد زنگنه
سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل