معرفی اماکن مذهبی

 

 

مقابر زیارتی شهرری

 

 ردیف

نام بنا

قدمت

كاربری

نشانی

۱

بقعه حضرت عبدالعظیم(ع)

سلجوقی

زیارتی

شهرری ،میدان شهر ری ،انتهای خیابان حضرت عبدالعظیم(ع)

۲

بقعه امام زاده حمزه(ع)

بنای فعلی متعلق به دوره قاجار است

زیارتی

شهرری ،میدان شهر ری ،انتهای خیابان حضرت عبدالعظیم(ع)

۳

بقعه امام زاده طاهر(ع)

بنای فعلی متعلق به دوره قاجاراست

زیارتی

شهر ری ،میدان شهرری ،انتهای خیابان حضرت عبدالعظیم(ع)

۴

بقعه امام زاده عبدالله(ع)

صفویه

زیارتی

شهرری ،خیابان فدائیان اسلام ،سه راه  ورامین بعد از پمپ بنزین

۵

بقعه ابن بابویه

قاجار

زیارتی

شهر ری ،سه راه ورامین ،خیابان ابن بابویه

۶

بقعه امام زاده هادی (ع)
(مسجد ماشاء الله )

صفویه

زیارتی

شهرری ،سه راه ورامین ،خیابان ابن بابویه ،بالاتر از بقعه ابن بابویه

۷

بقعه بی بی شهر بانو

آل بویه

زیارتی

شهرری ،امین آباد ،یك كیلومتر و نیمی شمال امین آباد برفراز دامنه كوه

۸

بقعه امام زاده ابوالحسن(ع)

قاجار

زیارتی

شهرری،خیابان شهید رجایی (شمال بیمارستان هفت تیر) روستای آب اندرمان

۹

بقعه جوانمرد قصاب

قاجار

زیارتی

شهرری،خیابان ۳۵متری امام حسین،خیابان جوانمرد قصاب

۱۰

بقعه سه دختران

قاجار

زیارتی

شهرری ،خیابان ۲۴متری خیابان سه دختران(بلوار مرداویج)

۱۱

بقعه بی بی زبیده

قاجار

زیارتی

شهرری ،خیابان فدائیان اسلام ،نرسیده به پل سیمان

۱۲

بقعه امام زاده ابراهیم(ع)

معاصر

زیارتی

شهرری،خیابان شهید رجایی (شمال بیمارستان هفت تیر)روستای آب اندرمان

۱۳

بقعه امام زاده     
ابراهیم و اسماعیل(ع)

معاصر

زیارتی

شهرری ،كهریزك (بعد از بهشت زهرا) روستای قلعه شیخ

۱۴

بقعه امام زاده شعیب(ع)

معاصر

زیارتی

شهرری ،جاده ورامین ،روستای فیروز آباد

۱۵

بقعه امام زاده رقیه(س)

معاصر

زیارتی

شهرری،كهریزك(بعداز بهشت زهرا)روستای تباب(شكرآباد)

۱۶

بقعه امام زاده
علی وقاسم(ع)

قاجار

زیارتی

شهرری ،خیایان ۲۴متری خیابان سه دختران (بلوار مرداویج)جنب سه دختران

۱۷

بقعه شیخ كلین(ره)

صفویه

زیارتی

شهر ری،فشافویه (حسن آباد )روستای كلین

۱۸

بارگاه حضرت
امام خمینی(ره)

معاصر

زیارتی

شهر ری ،جنب بهشت زهرا

 

 

-۱بقعه حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السّلام

عبدالعضیم بن عبدالله بن علی سدید یا شدید الامیر بن زیدبن الامام الهمام ابی محمد الحسن بن علی المجتبی علیهما السّلام است .حضرت عبدالعظیم علیه السّلام در زمان حضرت رضا علیه السّلام حیات داشته و پس از وی تا زمان امام هادی علیه السّلام هم در قید حیات بود .از تاریخ تولد و یا وفات آن حضرت كه در چه سال و روزی بوده خبری در دست نیست ولی از روایتی كه در فضیلت زیارت آن حضرت رسیده پیداست كه وی در زمان امام هادی علیه الّسلام وفات كرده است .حضرت عبدالعظیم علیه السّلام یكی از علما و محدثین بزرگ است و از خود تألیفاتی چون كتابی در باره خطبه های امیرالمو منین و نیز كتابی بنام «یوم ولیله »بر جای مانده است. قدیم ترین اثر این بقعه سر درآجر ی آن است كه دارای تزیین های آجركاری و حاشیه ای به خط كوفی ساده است كه از نظر قدمت متعلق به دوره سلجوقیان (حدود ۸۰۰سال پیش ) است .

-۲بقعه امام زاده حمزه علیه السّلام

حمزِة بن موسی جعفر علیهما السّلام برادر حضرت امام رضا علیه السّلام است .بقعه امام زاده حمزه علیه السّلام در مجموعه آستانه حضرت عبدالعظیم علیه السّلام و روبروی مقبره آن حضرت است .

-۳بقعه امام زاده طاهر علیه السّلام

طاهربن محمد بن حسن بن حسین بن عیسی بن یحیی بن حسین ذی الدمه بن زید الامام علی بن الحسین علیهما السّلام است .بنای فعلی بقعه از نظر قدمت متعلق به دوره قاجار است .

-۴بقعه امام زاده عبدالله

ابو عبدالله حسین بن عبدالله ابیض بن عباس بن عبدالله الشهید بن الحسن الافطس بن علی الاصغر بن الامام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السّلام .آن حضرت در شهر قم دیده به جهان گشود و به ری درسال ۳۱۹ ه .ق .دیده از جهان فرو بست و به جهت سیمای سفید و نورانی كه داشت به ابیض معروف بود .از نظر قدمت هسته اولیه بقعه متعلق به دوره صفویه (حدود۵۰۰سال پیش ) و بنای فعلی را در دوره قاحار ساخته اند .

-۵بقعه ابن بابویه

محمد بن علی بن حسین بابویه قمی مشهور به شیخ صدوق در بین سال های ۳۰۶تا ۳۰۷ ه.ق در قم دیده به جهان گشود و در سال ۳۸۱ ه.ق در شهرری دیده از جهان فرو بست .ابن بابویه از علما و محدثین به نام شیعه است و بخاطر صدق در گفتارش به صدوق نیز معروفیت دارد .وی دارای آثار ارزنده ای در فقه و حدیث است از جمله كتاب معروف «من لایحضره الفقیه »كه جزو كتب اربعه شیعه است .بنای بقعه به صورت هشت ضلعی بر روی سكویی بلند ساخته شده و از نظر قدمت متعلق به دوره قاجاراست .

-۶ بقعه امام زاده هادی

كمی بالاتر از بقعه ابن بابویه ،بقعه امام زاده هادی واقع است .این بقعه مدفن امامزاده هادی و خواهرش حضرت زینب از نوادگان امام هفتم است .از نظر قدمت هسته اولیه بقعه متعلق به دوره صفویه (حدود ۵۰۰سال پیش ) و به نام مسجد ما شا ء الله معروف است .

-۷بقعه بی بی شهر بانو

به مساحت تقریبی یك كیلومتر و نیمی شمال امین آباد بر فراز صخره ای كوهستانی بقعه بی بی شهربانو منتسب به دختر یزدگردسوم آخرین پادشاه ساسانی دارای ساختاری متشكل از لاشه سنگ و گچ و از نظر قدمت متعلق به دوره آل بویه (حدود ۱۱۰۰سال پیش ) است

-۸ بقعه امام زاده ابوالحسن

در سه كیلومتری غرب شهر ری (شمال بیمارستان هفت تیر ) در روستای آب اندرمان بقعه ابوالحسن علی بن حسین بن عیسی بن محمد بن علی العریضی بن جعفر صادق علیهماالسّلام واقع است .بنای بقعه از نظر قدمت متعلق به دوره قاجار است .

-۹ بقعه جوانمرد قصاب

در جانب شرق محله جوانمرد قصاب ،بقعه جوانمرد قصاب منتسب به یكی از یاران حضرت علی علیهما السّلام واقع است .بنای بقعه از نظر قدمت متعلق به دوره قاجار است .

-۱۰ بقعه سه دختران

در مشرق بقعه حضرت عبدالعظیم علیه السّلام مدفن سه تن از دختران به نام های بانو كبری ،بانو خدیجه و بانو صغری منتسب به دختران حضرت موسی بن جعفر علیهماالسّلام واقع است .مجموعه آثار معماری بقاع از ابنیه متعلق به دوره قاجار است .

-۱۱ بقعه بی بی زبیده

در خیابان فدائیان اسلام نرسیده به پل سیمان بقعه بی بی زبیده منتسب به دختر امام حسین علیهما السّلام واقع است .بنای بقعه از نظر قدمت متعلق به دوره قاجار است .

-۱۲ بقعه امام زاده ابراهیم

در روستای آب اندرمان بقعه امام زاده ابراهیم منتسب به فرزند امام موسی بن جعفر علیهما السّلام بافاصله نه چندان زیادی از بقعه امام زاده ابوالحسن واقع است .بنای بقعه ازنظر قدمت متعلق به عصر حاضر است .

-۱۳ بقعه امام زاده ابراهیم و اسماعیل

بر فراز تپه ای نسبتاً مرتفع در روستای قلعه شیخ از توابع كهریزك بقعه امام زاده ابراهیم و اسماعیل واقع است . بنای بقعه از نظر قدمت متعلق به عصر حاضر است .

-۱۴ بقعه امام زاده شعیب

در روستای فیروز آباد بقعه امام زاده شعیب منتسب به فرزنده امام موسی كاظم علیهما السّلام واقع است .بنای بقعه از نظر قدمت متعلق به عصر حاضر است

-۱۵ بقعه امام زاده رقیه

در روستای تبایین (شكرآباد ) از توابع كهریزك بقعه امام زاده رقیه منتسب به فرزند امام موسی بن جعفر علیهما السّلام (خواهر امام زاده ابراهیم و اسماعیل ) واقع است .بنای بقعه از نظر قدمت متعلق به عصر حاضر است .

-۱۶ بقعه امام زاده علی وقاسم

در مشرق بقعه حضرت عبدالعظیم علیه السّلام و در جوار بقعه سه دختران مدفن دو تن از پسران به نام های علی و قاسم منتسب به نوادگان حضرت امام حسن علیهما السّلام واقع است .بنای بقعه از نظر قدمت متعلق به عصر قاجار است .

- ۱۷بقعه شیخ كلینی (ره)

در روستای كلین به فاصله سه كیلومتری از بخش فشافویه مقبره یعقوب بن اسحق كلینی پدر شیخ محمد كلینی (مؤلف كتاب اصول كافی ) واقع است .بنای بقعه دارای ساختاری متشكل از خشت ،گل و آجر با نمایی از آجر است و از نظر قدمت متعلق به عصر صفویه (حدود ۵۰۰سال پیش ) است .

- ۱۸بارگاه حضرت امام خمینی(ره)

امام خمینی در اول مهر ۱۲۸۱ه.ش. در شهر خمین دیده به جهان گشود .تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند ،پس از آن در سال ۱۲۹۹ ه.ش به حوزه علمیه شهر اراك رفت و با اتمام دروس حوزوی جهت تحصیل در مقاطع تكمیلی عازم شهر قم شد و از محضر اساتید و علمایی چون مرحوم آیت الله بروجردی كسب معرفت كرد .امام خمینی از همان دوران جوانی مدافع اسلام و ارزش های اسلامی بود ،در محافل ،مجالس و سخنرانی های خود اذهان عمومی را نسبت به رژیم پهلوی و روح اسلام ستیزی این خاندان آشكار می كرد به همین دلیل در تاریخ ۱۵خرداد ۱۳۴۲ توسط عمال حكومت دستگیر و زندانی و در مورخ ۱۸/۱/۱۳۴۳از زندان آزاد و چند ماه بعد در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۴۳به كشور تركیه و در ۱۳/۷/۱۳۴۴از تركیه نیز به كشور عراق تبعید شدند كه چهارده سال به درازا كشید .امام خمینی دیگر بار در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۵۷به كشور فرانسه تبعید و در شهر پاریس (نوفل لوشاتو ) اقامت گزیدند تااینكه در یوم الله ۱۲بهمن ۱۳۵۷ به وطن باز گشتند و با استقبال میلیونی امّت مسلمان انقلابی ایران به سلطه غیرقانونی سلسله پهلوی خاتمه داد و با اتّكاء به آراء عمومی ملّت ، نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران را تأسیس نمود . امام خمینی آثار و تألیفات گران بهای زیادی را به زبان های عربی و فارسی به رشته تحریر در آورده اندچون كتاب تحریر الوسیله ،رساله توضیح المسایل،مصباح الهدایه ،اسراالصلوه و،….آثار امام بصورت موضوعی در برگیرنده عرفان ،اخلاق ،رجال ،فلسفه ،اصول فقه ،فقه استدلالی ،فقه غیر استدلالی و كتاب شعر است .امام خمینی پس از ۸۶ سال و ۲۵۵روز حیات در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸دیده از جهان فرو بست و به ملكوت اعلی پیوست ،پیكر رهبر كبیر انقلاب اسلامی ایران از مصلای بزرگ تهران تا بهشت زهرا توسط بیش از ده میلیون ایرانی عزادار مشایعت و در مجاورت شهیدان انقلاب و دفاع مقدس به خاك سپرده شد .