En
تاریخ : سه شنبه 16 شهريور 1400
کد 28820

آغاز عملیات پیاده رو سازی بلوارامام خمینی (ره) حدفاصل خیابان شیخ کلینی (ره) تا کوچه شهیدرضوی

سرپرست شهرداری حسن آبادفشافویه از آغاز عملیات پیاده روسازی در بلوارامام خمینی (ره) حدفاصل خیابان شیخ کلینی (ره) تا کوچه شهیدرضوی وچندین نقطه دیگرازشهر با اعتباری بالغ بر1/5میلیاردریال خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه، تاری وردی سرپرست شهرداری حسن آباد ، پیاده رو سازی و ایجاد فضای مناسب برای عابران پیاده را از لحاظ زیبا سازی و تعاملات اجتماعی حائز اهمیت دانست واظهارداشت : به دلیل فرسودگی پیاده روی حدفاصل خیابان شیخ کلینی (ره) تاکوچه شهیدرضوی  که یکی از مناطق پرتردد شهروندان است ،مرمت وبازسازی این محدوده وچندنقطه دیگرشهر با اعتبار1/5میلیاردی دردستورکارقرارگرفت است.
سرپرست شهرداری درادامه عنوان کرد: تمام تلاش این مجموعه ارائه خدمات شایسته به شهروندان است و در این راستا از تمام توان و امکانات موجود برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده خواهیم کرد.

 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 16 شهريور 1400
  • توسط محمد حسین صفائی روابط عمومی بخشداری فشافویه فرمانداری ری
  • تعداد بازدید 1