سه شنبه 25 مرداد 1401
تاریخ : يکشنبه 27 تير 1400
کد 28554

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه دیوارکشی زمین ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ری – عظیم آباد

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه دیوارکشی زمین ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ری – عظیم آباد در روزنامه سراسری اطلاعات منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری، فرمانداری ری در نظر دارد در اجرای بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری و مجوزات اخذ شده از مراجع ذیصلاح بدینوسیله مناقصه عمومی پروژه دیوارکشی زمین ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ری – عظیم آباد به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۰۳۷۱۰۰۰۰۰۲ را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

* تاریخ انتشار اعلان عمومی در سامانه ستاد:  ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۳
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۰
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۳
* زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۱:۰۰ روز  چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۳

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس: شهرری، میدان شهدای شاملو، فرمانداری ویژه شهرستان ری و تلفن ۵۴۱۶۱۰۰۰ داخلی ۴۱۶ - ۳۱۷
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس :۰۲۱۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نامه : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و  ۸۵۱۹۳۷۶۸

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 27 تير 1400
  • توسط روابط عمومی فرمانداری ری
  • تعداد بازدید 31
Aa