En
تاریخ : يکشنبه 13 تير 1400
کد 28446

انتشار آگهی صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر قیامدشت از توابع شهرستان ری

بدینوسیله به اطلاع مردم شریف شهر قیامدشت از توابع شهرستان ری می رساند که صحت انتخابات شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش کمیته امور اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان ری، به اطلاع مردم شریف شهر قیامدشت از توابع شهرستان ری می رساند که صحت انتخابات شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه مورد تایید قرار گرفت.

گفتنی است در اجرای بند ۲ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، نامزدهایی که به صحت برگزاری انتخابات در شهر قیامدشت معترض می باشند می توانند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی، شکایت خود را به هیات عالی نظارت استان تهران ارائه کنند.

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 13 تير 1400
  • توسط روابط عمومی فرمانداری ری
  • تعداد بازدید 68