En
تاریخ : پنجشنبه 20 خرداد 1400
کد 28245

انتشار لیست شعب اخذ رأي بخش فشافویه شهرستان ری

به گزارش کمیته امور اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان ری، در اجراي ماده 45 قانون انتخابات ریاست جمهوري و ماده 19 آیین نامه اجرایی آن، به آگاهی مردم شریف بخش فشافویه شهرستان ری مي رساند به استناد ماده 36 قانون انتخابات کسانی که حق شرکت در انتخابات را دارند، براي ثبت نام و دریافت برگ رأي در تاریخ 1400/3/28 از ساعت 07:00 صبح با در دست داشتن اصل كارت ملي یا شماره ملی و اصل شناسنامه خود ، به يكي از شعب ثبت نام و اخذ رأي به شرح ذیل مراجعه و در انتخابات شركت كنند.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 20 خرداد 1400
  • توسط روابط عمومی فرمانداری ری
  • تعداد بازدید 100