En
تاریخ : سه شنبه 5 اسفند 1399
کد 27180

نقطه پایانی احداث پارکینگ عمومی شهرحسن آبادفشافویه

شهردارحسن آبادفشافویه از پایان کاراحداث پارکینگ عمومی شهربه متراژ 9هزارمترمربع با اعتبار10میلیاردی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : محمد قدس درتشریح خبرافزود ، پروژه پارکینگ عمومی شهرحسن آباد براساس نیازاین منطقه با وجود قرارگرفتن شهردرمجاورت بزرگترین شهرک صنعتی که تعدادزیادی از شهروندان دارای خودروهای سنگین بوده که درداخل کوچه ها ومعابرشهرپارک می شودکه این امرنارضایتی همسایگان رابه دلیل آلودگی های صوتی وعوامل دیگر منجرشده ودرهمین راستا احداث اولین پارکینگ عمومی شهردرزمینی به مساحت 9هزارمترمربع با تخصیص اعتباری بالغ بر10میلیاردریال آغازشدکه خوشبختانه این پروژه نیز درمرحله پایانی است  ودرآینده نزدیک به بهره برداری خواهدرسید.
وی افزود : مشارکت شهروندان یکی از مهم ترین موضوع درآبادانی شهرها است وامیدواریم  دراین خصوص نیزشهروندان محترم مشارکت فعال داشته وبا همکاری شما شهروندان عزیز معضل ترافیکی وآلودگیهای صوتی وزیست محیطی درمعابرشهرکاهش یابد.

 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 5 اسفند 1399
  • توسط محمد حسین صفائی روابط عمومی بخشداری فشافویه فرمانداری ری
  • تعداد بازدید 0