En
تاریخ : يکشنبه 13 بهمن 1398
کد 21440

آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی در روستای گلحصار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار؛ در راستای اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارگاه آموزشی شناخت رفتارهای پرخطر و آشنایی با راهکارهای مراقبت از نوجوانان در برابر خطرات برای والدین در محل دهیاری گلحصار برگزار شد
آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی در گلحصار برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار؛ در راستای اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارگاه آموزشی شناخت رفتارهای پرخطر و آشنایی با راهکارهای مراقبت از نوجوانان در برابر خطرات برای والدین در محل دهیاری گلحصار برگزار شد.

 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 13 بهمن 1398
  • توسط دهیاری گلحصار فرمانداری ری
  • تعداد بازدید 13