En
تاریخ : يکشنبه 21 مرداد 1397
کد 15326

با حضور مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:

از پروژه های عمرانی خدماتی،رفاهی معلم منطقه کهریزک بازدید به عمل آمد

با حضور مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی این اداره، مدیر آموزش و پرورش کهریزک، از پروژه های عمرانی خدماتی،رفاهی معلم منطقه کهریزک بازدید به عمل آمد.
به گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کهریزک، با حضور فولادوندراد مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و شهبازبیگی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و حاجی نژادی ذیحساب این اداره، افضلی نیا مدیر آموزش و پرورش کهریزک، ورمزیار معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش کهریزک، از پروژه های عمرانی خدماتی،رفاهی معلم منطقه کهریزک بازدید به عمل آمد.
گفتنی است در ادامه این بازدید فولادوندراد مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به همراه اعضای حاضر از نزدیک در جریان روند فعالیت های صورت گرفته و میزان پیشرفت پروژه عمرانی خدماتی،رفاهی معلم منطقه کهریزک قرار گرفتند.
شایان ذکر است پروژه های عمرانی منطقه کهریزک شامل مراکز خدمات رفاهی، آموزشی، ورزشی می باشد.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 21 مرداد 1397
  • توسط آموزش و پرورش کهریزک
  • تعداد بازدید 14